Propozície Zlom väz

Termín: 10. septembra 2022

Miesto konania akcie: Lyžiarské stredisko Malý Stránik

Organizátor: Žilinské Blatíčko, o.z. & Róbert Majtán

Vek pretekárov: 15+

Dĺžka trate: 5,5 km

Prevýšenie trate: 380 m

Počet prekážok: 25+

LIMIT ŠTARTUJÚCICH 350 účastníkov. 

Po dosiahnutí maximálneho počtu bude online prihlasovanie ukončené. Po dosiahnutí maximálneho počtu nebude možné prihlasovanie na mieste konania pretekov.

Kategórie:

 • Individuálne preteky – súťažný beh jednotlivcov (muži aj ženy).
 • Súťaž dvojíc – rozhodujúci je čas druhého pretekára z tímu.
 • Súťaž štvoríc – rozhodujúci je čas štvrtého pretekára z tímu.

Prezentácia: od 9:00 hod. Areál lyžiarskeho strediska.

Štart pretekov:  od 11:00 hod. Štartuje sa v intervale 30 sekúnd podľa štartovného čísla. Dvojica štartuje spoločne.

Pomoc: Pomoc je rozmiestnená na väčšine úsekov trate.

Ocenenie víťazov:

Vyhlásenie víťazov po dobehnutí posledného pretekára. Vyhlasovaní budú:

 •  muži
 •  ženy
 • dvojice
 • štvorice

Vyhodnotené budú prvé tri miesta

Štartovné: 

Zvýhodnené štartovné do 1.8.* / rozhoduje uhradenie štartovného na účet organizátora/
Cena štartovného je 20€ osoba. V prípade dvojíc je štartovné 40€, Štvorica 80€
Normálne štartovné od 1.8 do 31.8. 
Cena štartovného 30€ osoba. V prípade dvojíc je štartovné 60€. Štvorica 120€
Pre nerozhodných od 1.9. až do štartu 
40€ /štartujúci
Platba na mieste 
40€ /štartujúci

Tričko s logom akcie je dostupné za 10€ do termínu 30.7.2022   /ak máte záujem o tričko tak si svoju veľkosť zadajte v prihlasovacom formulári/

LIMIT ŠTARTUJÚCICH 350 účastníkov. 

V prípade naplnenia počtu účastníkov do termínu 31.8. budeme akceptovať len uhradených pretekárov. 3.9. budú nezaplatení účastníci z prihlasovacieho systému vyradení, aby sa umožnilo prihlásiť ďalším záujemcom,
Číslo účtu: FIO BANKA / IBAN:SK9783300000002501654052
Štartovné je možné vrátiť najneskôr 10 dní pred samotným podujatím /t.j. 31.8 / v odôvodnených prípadoch ako je vážne zranenie, choroba. Do tohto termínu /31.8.2022/v prípade odhlásenia vrátime 50% z už zaplateného štartového poplatku.
Štartovné je možné previesť na inú osobu najneskôr do 31.8.2022. V prípade prehlasovania pretekára na inú osobu bude účtovaný poplatok 5€ !
V prípade ak by bola akcia zrušená z dôvodu COVID-19, alebo inej pandémie alebo epidémie v takomto prípade bude storno poplatok vo výške 5€ z celkovej výšky štartovného uhradeného prihláseným účastníkom!

 

V cieli: Každý pretekár dostane medailu a občerstvenie.

Prihlasovanie: spustené https://blaticko.sk/registracia/

Čo si vziať: Bežecké oblečenie podľa počasia, ľahká športová obuv, náhradné oblečenie a obuv, vrecko na mokré a špinavé veci.

Diváci: Diváci majú bezplatný vstup na celú trasu preteku.

Úschovňa: V stráženom stane.

Parkovanie: Bezplatné v Zástrani pod Stránikom nad kostolom cca 150 metrov!

Iné:

 • * Závod sa koná za každého počasia. V prípade extrémne nepriaznivého počasia si organizátor vyhradzuje právo na zmenu, prípadne zrušenie súťaže.
 • * Pretekári súťažia na vlastnú zodpovednosť a sú povinní zabezpečiť si zdravotné a úrazové poistenie individuálne.
 • * Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku, alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí.
 • * Pretekári si musia priniesť svoju pitnú vodu.
 • * Doporučujeme lekársku prehliadku zdravotnej spôsobilosti zúčastniť sa podujatia.

Opatrenia voči šíreniu COVID-19 na mieste konania podujatia

Pri vstupe do areálu podujatia:

 • * Bude povinné aplikovať dezinfekčný prostriedok na ruky
 • * Počas pohybu v areáli podujatia, obzvlášť na registrácií a na štarte bude povinné nosenie rúška (šatka)
 • * Dodržiavajte odstup min. 2m
 • * Zamedzte podávaniu si rúk
 • * Pravidelne si dezinfikujte ruky

 

V prípade, ak máte podozrenie na výskyt ochorenia COVID-19 (koronavírus) a vyskytli sa u Vás príznaky ako napríklad kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť, horúčka, zostaňte doma a telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára alebo operačné stredisko a informujte ich o svojom zdravotnom stave.

Kontakty: lubos.dupkala@gmail.com 

Parkovanie:

 

Trať
https://www.sports-tracker.com/workout/oioman/60fd3df2257d32203e71846e