Propozície Blátičko

Termín: AKCIA ZRUŠENÁ

Miesto konania akcie: Lesopark Chrasť, Žilina

Organizátor: Žilinské Blatíčko, o.z. & Róbert Majtán

Riaditeľ pretekov: Luboš Terry Dupkala

Vek pretekárov: 15+

Dĺžka trate: 8+ km

Počet prekážok: 25+

Maximálny počet pretekárov: 500. Po dosiahnutí maximálneho počtu bude online prihlasovanie ukončené. Po dosiahnutí maximálneho počtu nebude možné prihlasovanie na mieste konania pretekov.

Kategórie:

 • Individuálne preteky – súťažný beh jednotlivcov (muži aj ženy).
 • Výzva dvojíc – nesúťažný beh dvojíc (muž – muž, žena – žena, zmiešaná dvojica). Dvojici sa nemeria čas. Dvojica beží spoločne, spoločne tiež prekonáva prekážky, ktoré sú na to uspôsobené.
 • Súťaž tímov – pretekári, ktorí bežia individuálne preteky, sa môžu spájať do 4-členných tímov. Vyhodnocuje čas celého tímu pre súťaž tímov, rozhodujúci je čas posledného pretekára z tímu.
 • Karneval súťaž v maskách – pre všetkých recesistov, ktorí majú radi zábavu a dokážu sa odviazať. Súťaž o najlepšiu masku!!! Hodnotiť budú účastníci a preto je dôležite pohybovať sa v maskách aj pred podujatím aj počas neho….
 • Detský beh – pre deti vo veku od 0 do 14 rokov, bezplatná registrácia priamo v mieste konania pretekov, štart o 11:00 a 11:45.

Prezentácia: Areál detského ihriska v lesoparku od 8:00. Odporúčame prísť na prezentáciu minimálne 1,5 hod. pred štartom vašej vlny. Pri prezentácií podpíšete reverz, účastníci mladší ako 18 rokov musia byť v sprievode zákonného zástupcu.

Štart pretekov: Vo vlnách od 10:00 hod. Umiestnenie vo vlne závisí od dátumu prihlásenia na závod. Čím skôr sa prihlásite, tým skôr budete štartovať. Zoznam prihlásených, ako aj číslo vašej štartovnej vlny, bude na stránkach pretekov najneskôr deň vopred, t.j. 20.9.2019.

Elitná vlna – Super blato: Pre elitných pretekárov je vyhradených 50 miest v prvých desiatich vlnách. Pre tieto vlny je potrebné zakúpenie špeciálneho štartovného.

Detský beh: 

 • Kategória 0-7, štart o 10:30, dĺžka trate 1km, bezplatné štartovné, povinný sprievod rodiča alebo inej dospelej osoby
 • Kategória 8-14, štart o 11:15, dĺžka trate 1km, bezplatné štartovné, dobrovoľný sprievod rodiča alebo inej dospelej osoby

Obe kategórie bude pri behu sprevádzať organizátor. Registrácia detí je priamo v mieste konania, povinná je prítomnosť zákonného zástupcu.

Pomoc: Pomoc je rozmiestnená na väčšine úsekov trate.

Ocenenie víťazov:

Vyhlásenie víťazov po dobehnutí posledného pretekára. Vyhlasovaní budú:

 • * muži SUPER BLATO,
 • *  ženy SUPER BLATO,
 • Muži do 29
  Muži 30 – 39
  Muži 40 – 49
  Muži 50+
  Ženy do 29
  Ženy 30 – 39
  Ženy 40+
 • Najlepšia karnevalová maska
 • * prvé tri tímy.

Štartovné: 

Zvýhodnené štartovné do 30.6. / rozhoduje uhradenie štartovného na účet organizátora/
Superblato 25€
Suma  20€
Dvojice 40€
Štvorice 80€
Karneval 15€
/ V prípade ak pretekár po tomto termíne nebude mať uhradené štartovné bude automaticky odstránený z prihlasovacieho formuláru!!!/
Štartovné pre nerozhodných od 1.7 do 30.8 / s možnosťou objednania trička/
Superblato 35€  od 1.7 do 30.8
Suma  30€  od 1.7 do 30.8
Dvojice 60€  od 1.7 do 30.8
Štvorice 120€ od 1.7 do 30.8
Karneval 25€
Štartovné pre majetných od 1.9 do 15.9. /ak bude ešte niečo voľné/bez možnosti objednania trička/
Superblato 45€  od 1.9 do 15.9.
Suma  40€  od 1.9. do 15.9.
Dvojice 80€ od 1.9. do 15.9.
Štvorice 160€  od 1.9. do 15.9.
Karneval 35€

+ tričko 8€ /len pre objednávky do konca augusta/

Štartovné je možné vrátiť najneskôr 14 dní pred samotným podujatím v odôvodnených prípadoch ako je vážne zranenie, choroba . Štartovné je možné previesť na inú osobu najneskôr do 10.9.2019. Manipulačný poplatok za vrátenie štartovného je 5€.

Číslo účtu: FIO BANKA / IBAN:SK9783300000002501654052

V cieli: Každý pretekár dostane medailu a občerstvenie.

Prihlasovanie: https://entry.timechip.cz/

Čo si vziať: Bežecké oblečenie podľa počasia, ľahká športová obuv, náhradné oblečenie a obuv, vrecko na mokré a špinavé veci.

Diváci: Diváci majú bezplatný vstup na celú trasu preteku.

Úschovňa: V stráženom stane.

Parkovanie: Bezplatné v areáli Žilinskej univerzity. Mapa s označením parkovacích plôch a štartu preteku.

Iné:

 • * Závod sa koná za každého počasia. V prípade extrémne nepriaznivého počasia si organizátor vyhradzuje právo na zmenu, prípadne zrušenie súťaže.
 • * Pretekári súťažia na vlastnú zodpovednosť a sú povinní zabezpečiť si zdravotné a úrazové poistenie individuálne.
 • * Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku, alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí.
 • * Pretekári si musia priniesť svoju pitnú vodu. Možnosť doplniť v areáli.
 • * Doporučujeme lekársku prehliadku zdravotnej spôsobilosti zúčastniť sa podujatia.

Kontakty: lubos.dupkala@gmail.com